Installeren

De monteurs van Schieland-Broere zorgen voor een degelijk bevestigd kabeltracé, waarin vervolgens de kabels netjes worden gemonteerd. Apparatuur die EMC storing kan veroorzaken wordt uitgevoerd met afgeschermde kabels en speciale wartels om interferentie tegen te gaan.
Waar nodig worden hoofdstroom en signaal kabels separaat gelegd.
Zware voedingskabels bijvoorbeeld de hoofdvoeding van de transformator naar de hoofdverdeler worden in speciale kabelblokken gelegd om de grote krachten, die tussen de kabels op kunnen treden op te vangen.

De kabels worden aangesloten op de schakelkast en op de motoren en veldapparatuur van simpele eindcontacten, initiatoren tot geavanceerde laserafstandsmeters.


blancovca-1-sterkiwa